среда, 25 мая 2016 г.

Stawianie plot z Winylu na ogrodzenie i bramę ze sztachetek nie zada zezwolenia na to oraz zgłaszania tego faktu starostwu powiatowemu z wyjątkiem kilku wypadków.

Budowa plot z plastyku na plot i furtę ze sztachetek nie wymaga zezwolenia na budowę ani zawiadamiania tego faktu do urzędu oprócz szczególnych wypadków.

Balaski PVC na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa nie przekraczające wysokości 2,2 m stawiane pomiędzy dwoma sąsiadującymi działkami nie potrzebują żadnych formalności formalnych. Tyczy się to tez ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów blisko dróg prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia plotki z plastyku na ogrodzenie i furtkę ze sztachetekdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia powinno określać rodzaj ogrodzenia, metodę przeprowadzenia jego montażu a także proponowany dzień zapoczątkowania budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia wypada doczepić deklaracje o prawie do zarządzania nieruchomością w zamysłach budowlanych a także jeżeli jest to potrzebne przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Czasami do budowy ploty plastykowe na ogrodzenie i bramę sztachetowa wymagane są specjalne uzgodnienia tj. np. akceptacja zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu.

Budowę ogrodzenia można rozpocząć po 30 dobach od momentu zgłoszenia planowania jego budowy, o ile biuro nie wniesie wcześniej protestu. Protest może zaistnieć w sytuacji, jak zamierzane plot z plastiku na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa jest niezgodne z określeniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej drogi. W przypadku gdy proponowane sztachetki z plastiku na plot i bramkę sztachetowamoże zagrażać bezpieczeństwu ludzi lub mienia, np. przez redukowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać załatwienia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Brak przystąpienia do prac przez ów czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia i w przypadku chęci postawienia ogrodzenia potrzebne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий